E-poe kasutamise tingimused

Kasutustingimused on võimalik alla laadida SIIT.

 

 1. ÜLDINE
  1.1 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Elektri Ekspert, registrikood 10843047, Ehitajate tee 114, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärki LedEkspert toodete ostmisel-müümisel www.ledekspert.eu müügikeskkonnas (e-poes).

  1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
  1.3 Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
  1.4 Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.
 2. HIND
  2.1 Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
  2.2 Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
 3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
  3.1 Klient lisab toote ostukorvi pärast toote valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“ .
  3.2 Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.
  3.3 Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „maksma“.
  3.4 Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „maksma“ nupu vajutamist ja makse laekumist.
  3.5 Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.
  3.6 E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud või kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
  Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.
 4. TASUMINE
  4.1 Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
  4.2 Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), SEB ja SWED pangalinkidega. 

  4.3 Tasumine toimub väljaspool e-poodi, turvalises keskkonnas: pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga tasumisel Nets Estonia (https://www.nets.eu/) turvalisus keskkonnas. Maksmise toimub kaardiomaniku kaardiandmete sisestus kaardiomaniku poolt Nets Estonia serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Nets Estonia-s. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
  4.4 Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa;
 5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
  5.1 E-pood tarnib tooteid Eesti Vabariiki.

  5.2 Tooted tarnitakse kliendile Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate teenustena, Lisaks on ühe tarnevõimalusena “tulen ise järgi”, mille käigus tarnitakse tooted Elektri Ekspert OÜ kontorisse.Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Sõltuvalt sihtkohast on saadetise tasu: Omniva pakiautomaati 4.99 €,  ELS kulleriga 9,99€
  5.3 Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest. Orienteeruvad kohalejõudmise ajad on 1-3 tööpäeva.
 6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
  6.1 Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades Ettevõtjale kirjaliku taganemisavalduse (postiga või digiallkirjaga).
  6.2 Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
  6.3 Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul  arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
  6.4 Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
  6.5 Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
  6.6 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. 
 7. PRETENSIOONI ESITAMINE
  7.1 Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.
  7.2 Toote
  nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@ledekspert.eu või kirjalikult OÜ Elektri Ekspert OÜ aadressile Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn.
  7.3 Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  7.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
  Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
   • Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
   • toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
   • Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

  7.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
  7.6 Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
  7.6.1 Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
  7.6.2 Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
  7.6.3 Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
  7.6.4 Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.
  7.7 Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 14 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ledekspert.eu või helistada telefonil +372 6386416.
  7.8 Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada 
  siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon)
  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahelo sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi 
  poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm
  7.9 Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.
 8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  8.1 E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
  8.2 Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
  8.3 Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
  Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
  8.4 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  8.5 Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
  8.6 Kliendi isikuandmeid töötleb OÜ Elektri Ekspert  (registrikood 10843047, Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn).